درگاه اینترنتی

شما پس از ثبت سفارش در سایت ابزارتراش سهند وارد مرحله پرداخت شده و از طریق درگاه پرداخت بانکی موجود در فروشگاه اینترنتی می توانید به سادگی سفارش خود را تسویه کنید.

(شماره پیگیری پرداخت را تا زمان تحویل سفارش نزد خود نگاه دارید).

 

 کارت به کارت

در صورتی که به هر دلیل امکان پرداخت از طریق درگاه بانکی برای شما فراهم نباشد، می توانید تسویه را از طریق واریز به شماره کارت  3431-3914-2910-5022 نزد بانک پاسارگاد به نام علیرضا پرویزی انجام دهید.

-(تصویر رسید انتقال یا کد رهگیری را در اختیار کارشناسان فروش قرار دهید). 

منو اصلی